राणा प्रताप प्रतिष्ठान बद्दल

श्री भास्कर भिवाजी सावंत

संस्थापक व कार्याध्यक्ष, राणा प्रताप प्रतिष्ठान

राणा प्रताप प्रतिष्ठान हि संस्था जन कल्याणसाठी स्थापन करण्यात आली असून या संस्थे मार्फत केवळ गरीब व गरजू सर्वसामान्यांना विशिष्ठ क्षेत्रात मदत मिळावी हा हेतू आहे.

ग्रामीण कार्याक्षेत्रातील गरीब व अल्प भूधाराकांसाठी अत्याधुनिक शेती तंत्राची माहिती उपलब्ध करून देणे. त्यासाठी शेती विषयक चर्चासत्रे , व्याख्याने, शैक्षणिक सहली आयोजीत करणे, शेतकऱ्यांचे शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देणे , ग्राम  विकासच्या सर्व योजना राबवणे, पाणलोट क्षेत्र विकास, पर्यावरण संतुलन , आदर्श ग्राम योजना इ कार्यक्रम राबविणे, शेतकर्यांना शेतीपूरक उद्योग धंद्याचे प्रशिक्षण देणे व मार्गादर्शन करणेलोकांना शिक्षणाचे महत्व पटवून देणे, सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्था सुरु करणे उदा. बालवाडी ते सर्व शाखातील महाविद्यालये, कन्याशाळा, संगणक शास्त्र कार्यशाळा, आश्रमशाळा , सैनिकशाळा इ. त्याचप्रमाणे वसतिगृहे व सार्वजनिक वाचनालये , कोचिंग क्लासेस या सारखी शैक्षणिक मदत करणे, त्यांना शिष्यवृत्ती देणे, दत्तक पालक योजना चालू करणे, हुशार गुणवंत विद्यार्थांचा गौरव करणे इ. व्यवसाय अभ्यासक्रम , इंजिनीरिंग तसेच तंत्रनिकेतन कॉलेज , नर्सिंग कॉलेज , डी - फार्मसी , बी - फार्मसी, मेडिकल कॉलेज सुरु करणे.

राणा प्रताप प्रतिष्ठान मंचर (महाराष्ट्र)

    

श्री. संतोष अर्जुन बाणखेले

        

श्री. भाऊ ज्ञानेश्वर निघोट

अध्यक्ष, राणा प्रताप प्रतिष्ठान

    

उपाध्यक्ष, राणा प्रताप प्रतिष्ठान

team

श्री. बाबाजी खानदेशे

संचालक

team

श्री चंद्रकांत वामनराव बेंडे

संचालक

team

श्री. अरुण रभाजी गांजाळे

संचालक

श्री. दत्तात्रय  मुक्ताजी माशेरे

संचालक

team

श्री संदीप गुलाब सावंत

खजिनदार

team

डॉ. सुनिथ शितकल

संचालक

team

श्री. परशुराम ज्ञानेश्वर भेके

संचालक

team

श्री. गणेश ज्ञानेश्वर शितकल

संचालक

team

श्री विठ्ठल सुरेश शितकल

संचालक

team

श्री योगेश सुरेश गायकवाड

संचालक

team

श्री. ठकसेन बापू आतार(शेटे)

संचालक

team

श्री राहुल गणपत कोंडे

संचालक

our
achievement

Happy Humans

Projects made

Letters Sent

Briefs Wrote

Subscribe to our Newsletter