सल्लागार समिती राणा प्रताप प्रतिष्ठान मंचर (महाराष्ट्र) 

team

श्री डॉ.  विजय वळसे पाटील

team

श्री डॉ.  प्रमोद बाणखेले

team

श्री डॉ.  संतोष शिंदे

श्री काकासाहेब बारवकर (सर)

team

श्री डॉ.  संतोष शितकल

team

श्री विकास बाणखेले (सर)

team

श्री प्रशांत बाणखेले (निळू)

खेळाडू

team

श्री संग्राम सावंत

team

श्री. तुकाराम बेंडे

team

श्री. संग्राम सावंत

team

श्री. संतोष माशेरे

team

श्री. सुजय धरम

team

श्री. सुरज आतार

team

श्री. रवींद्र इंगोले

team

श्री. सागर सोमवंशी

team

श्री. तुषार शेटे

team

श्री. विशाल मोरडे

team

श्री. महेश माशेरे

team

श्री. प्रीतम गायकवाड

team

श्री. बाळासाहेब शिरसाट